Uchwała nr XXV/190/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w spawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zławieś Wielka na lata 2015-2020+

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXV
  • Data podjęcia (podpisania) 28.12.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.12.2020
  • Data wejścia w życie 28.12.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXV/190/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zmieniająca uchwałę w spawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zławieś Wielka na lata 2015-2020+
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian