Uchwała nr XXIX/214/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 130/6 i 130/8 położonych w miejscowości Górsk – gmina Zławieś Wielka

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIX
  • Data podjęcia (podpisania) 17.03.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 17.03.2021
  • Data wejścia w życie 17.03.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXIX/214/2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 130/6 i 130/8 położonych w miejscowości Górsk - gmina Zławieś Wielka
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 14 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293, 471,782, 1086, 1378, z 2021 r. poz. 11), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian