Uchwała nr XXIX/213/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zławieś Wielka na 2021 r.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIX
  • Data podjęcia (podpisania) 17.03.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 13.04.2021
  • Data wejścia w życie 13.04.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 29.03.2021
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1529
  • Nr aktu prawnego XXIX/213/2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zławieś Wielka na 2021 r.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian