Uchwała nr XXI/167/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXI
  • Data podjęcia (podpisania) 19.08.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 19.08.2020
  • Data wejścia w życie 19.08.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXI/167/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869, z 2018 poz. 2245, z 2019r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i poz. 374 poz. 568 i poz. 695 i poz. 1175.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian