Uchwała nr XVIII/104/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zławieś Wielka

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 16.03.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.04.2016
  • Data wejścia w życie 15.04.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 01.04.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1137
  • Nr aktu prawnego XVIII/104/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zławieś Wielka
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r. poz. 1515 z późn. zm)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian