Uchwała nr XVII/100/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016 w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałym w Gminie Zławieś Wielka, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVII
  • Data podjęcia (podpisania) 28.01.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 19.02.2016
  • Data wejścia w życie 19.02.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 05.02.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 486
  • Nr aktu prawnego XVII/100/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałym w Gminie Zławieś Wielka, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 90t ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian