Uchwała nr XLVII/325/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2018 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLVII
  • Data podjęcia (podpisania) 17.10.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 17.10.2018
  • Data wejścia w życie 17.10.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XLVII/325/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2018 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian