Uchwała nr XLVI/320/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLVI
  • Data podjęcia (podpisania) 29.08.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 06.10.2018
  • Data wejścia w życie 06.10.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 21.09.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4713
  • Nr aktu prawnego XLVI/320/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie Statutu Gminy
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian