Uchwała nr XLIII/306/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wydzierżawienia pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Gminy Zławieś Wielka położonych w miejscowościach Zławieś Wielka, Rzęczkowo, Górsk z przeznaczeniem na prowadzenie działalności leczniczej.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLIII
  • Data podjęcia (podpisania) 28.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.06.2018
  • Data wejścia w życie 28.06.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XLIII/306/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie wydzierżawienia pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Gminy Zławieś Wielka położonych w miejscowościach Zławieś Wielka, Rzęczkowo, Górsk z przeznaczeniem na prowadzenie działalności leczniczej.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 pkt 2 lit c i § 6 ust. 1 pkt 3 uchwały Rady Gminy nr XXXVII/267/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony.
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian