Uchwała nr XIII/113/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zławieś Wielka na lata 2019-2023

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIII
  • Data podjęcia (podpisania) 18.12.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.01.2020
  • Data wejścia w życie 28.01.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 13.01.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 364
  • Nr aktu prawnego XIII/113/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zławieś Wielka na lata 2019-2023
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, poz. 1309)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian