Uchwała nr XIII/110/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania Rodziny dla Gminy Zławieś WIelka na lata 2020-2022

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIII
  • Data podjęcia (podpisania) 18.12.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.01.2020
  • Data wejścia w życie 28.01.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 13.01.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 363
  • Nr aktu prawnego XIII/110/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania Rodziny dla Gminy Zławieś WIelka na lata 2020-2022
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 oraz poz. 1815), w związku z art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 i poz. 924)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian