Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja II
  • Data podjęcia (podpisania) 21.12.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.12.2018
  • Data wejścia w życie 21.12.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego II/17/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie powołania przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz §64 Statutu Gminy Zławieś Wielka, przyjętego uchwałą nr XLVI/320/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2019 r. (Dz. U. Woj. Kuj. Pom. poz. 4713)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian