Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
01.10.2019 17.10.2019 „Przebudowa ulic Młodzieżowa – Krótka w Złejwsi Wielkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Szczegóły
23.04.2019 21.05.2019 Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Przysieku wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, dz. nr 258/1,258/2 Przysiek Szczegóły
20.03.2019 04.04.2019 „Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka”. Szczegóły
28.02.2019 11.03.2019 Dostawa tłucznia wapiennego Szczegóły
26.02.2019 14.03.2019 Termomodernizacja budynku ZUK w Rzęczkowie Szczegóły
04.02.2019 22.02.2019 „Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka ” – część II (dotyczy tylko zakresu kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń). Szczegóły
04.01.2019 24.01.2019 „Modernizacja – przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zławieś Wielka” Szczegóły
27.12.2018 22.01.2019 Gmina Zławieś Wielka: „Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka ” – część II (dotyczy tylko zakresu kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń). Szczegóły
04.12.2018 14.12.2018 „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zławieś Wielka” Szczegóły
30.10.2018 07.11.2018 „Udzielenie Gminie Zławieś Wielka kredytu długoterminowego” Szczegóły
27.09.2018 28.06.2019 Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w Rzęczkowie Szczegóły
06.09.2018 24.09.2018 „Modernizacja – przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zławieś Wielka” Szczegóły
06.09.2018 21.09.2018 „Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka ” – część II (dotyczy tylko zakresu kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń). Szczegóły
20.08.2018 23.08.2018 „Modernizacja – przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zławieś Wielka” Szczegóły
04.07.2018 26.07.2018 Modernizacja – przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
« 1 2 3 4 »