Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
06.09.2018 21.09.2018 „Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka ” – część II (dotyczy tylko zakresu kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń). Szczegóły
20.08.2018 23.08.2018 „Modernizacja – przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zławieś Wielka” Szczegóły
04.07.2018 26.07.2018 Modernizacja – przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
29.06.2018 30.07.2018 Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
27.06.2018 12.07.2018 Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
12.06.2018 27.06.2018 Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
18.05.2018 04.06.2018 Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
18.05.2018 04.06.2018 „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia dróg i ulic na terenie Gminy Zławieś Wielka” Szczegóły
30.04.2018 15.05.2018 „Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka ” – część II Szczegóły
03.04.2018 18.04.2018 „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Złejwsi Wielkiej” Szczegóły
30.03.2018 16.04.2018 „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej”. Szczegóły
22.03.2018 06.04.2018 „Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka ” Szczegóły
15.03.2018 30.03.2018 „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czarne Błoto i Gutowo” Szczegóły
06.03.2018 21.03.2018 Budowa drogi gminnej w miejscowości Stary Toruń Szczegóły
20.02.2018 28.02.2018 Dostawa tłucznia wapiennego na utwardzenie dróg gminnych Szczegóły
« 1 2 3 4 »