Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
29.12.2020 04.03.2021 „Asfaltowanie Dróg Gminnych”. Szczegóły
28.12.2020 09.02.2021 „Przebudowa (modernizacja) i remont historycznej części budynku w Złejwsi Wielkiej(stara szkoła) z przebudową i nadbudową sąsiadującego z nią łącznika” Szczegóły
18.12.2020 28.12.2020 Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie gminy Zławieś Wielka Szczegóły
18.12.2020 12.02.2021 „Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Siemoń oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pędzewo”. Szczegóły
16.12.2020 16.02.2021 „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w Rzęczkowie”. Szczegóły
15.12.2020 29.01.2021 „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Zławieś Wielka – etap I” Szczegóły
01.12.2020 09.12.2020 „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz: OSP KSRG Toporzysko, OSP Pędzewo”. Szczegóły
01.12.2020 21.12.2020 „Utworzenie Dziennego Domu „Senior +” w Przysieku”. Szczegóły
13.11.2020 18.12.2020 „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zławieś Wielka”. Szczegóły
02.11.2020 17.11.2020 „Utworzenie Dziennego Domu „Senior +” w Przysieku”. Szczegóły
16.10.2020 30.10.2020 „Wykonanie prac brukarskich na terenie Gminy Zławieś Wielka”. Szczegóły
08.10.2020 23.10.2020 „Utworzenie Dziennego Domu „Senior +” w Przysieku”. Szczegóły
17.09.2020 25.09.2020 Udzielenie Gminie Zławieś Wielka kredytu długoterminowego Szczegóły
08.09.2020 24.09.2020 „Utworzenie Dziennego Domu „Senior +” w Przysieku” Szczegóły
18.08.2020 25.08.2020 „Dowożenie dzieci do szkół” – Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »