Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
04.12.2018 14.12.2018 „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zławieś Wielka” Szczegóły
30.10.2018 07.11.2018 „Udzielenie Gminie Zławieś Wielka kredytu długoterminowego” Szczegóły
27.09.2018 28.06.2019 Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w Rzęczkowie Szczegóły
06.09.2018 24.09.2018 „Modernizacja – przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zławieś Wielka” Szczegóły
06.09.2018 21.09.2018 „Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka ” – część II (dotyczy tylko zakresu kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń). Szczegóły
20.08.2018 23.08.2018 „Modernizacja – przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zławieś Wielka” Szczegóły
04.07.2018 26.07.2018 Modernizacja – przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
29.06.2018 30.07.2018 Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
27.06.2018 12.07.2018 Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
12.06.2018 27.06.2018 Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
18.05.2018 04.06.2018 Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
18.05.2018 04.06.2018 „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia dróg i ulic na terenie Gminy Zławieś Wielka” Szczegóły
30.04.2018 15.05.2018 „Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka ” – część II Szczegóły
03.04.2018 18.04.2018 „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Złejwsi Wielkiej” Szczegóły
30.03.2018 16.04.2018 „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej”. Szczegóły
« 1 2 3 »