Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
12.06.2018 27.06.2018 Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
18.05.2018 04.06.2018 Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
18.05.2018 04.06.2018 „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia dróg i ulic na terenie Gminy Zławieś Wielka” Szczegóły
30.04.2018 15.05.2018 „Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka ” – część II Szczegóły
03.04.2018 18.04.2018 „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Złejwsi Wielkiej” Szczegóły
30.03.2018 16.04.2018 „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej”. Szczegóły
22.03.2018 06.04.2018 „Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka ” Szczegóły
15.03.2018 30.03.2018 „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czarne Błoto i Gutowo” Szczegóły
06.03.2018 21.03.2018 Budowa drogi gminnej w miejscowości Stary Toruń Szczegóły
20.02.2018 28.02.2018 Dostawa tłucznia wapiennego na utwardzenie dróg gminnych Szczegóły
20.02.2018 28.02.2018 „Dostawa gruzu betonowego mielonego na utwardzenie dróg gminnych w ilości 4.000 ton” Szczegóły
26.01.2018 06.02.2018 Dostawa tłucznia wapiennego na utwardzenie dróg gminnych Szczegóły
26.01.2018 05.02.2018 Dostawa gruzu betonowego mielonego na utwardzenie dróg gminnych w ilości 4.000 ton Szczegóły
19.01.2018 29.01.2018 „Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego” Szczegóły
01.12.2017 11.12.2017 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW OD ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH ZŁAWIEŚ WIELKA Szczegóły
« 1 2 »