Przetargi

Nr przetargu Temat
I ustny przetarg nieograniczony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Zławieś Mała Szczegóły
I ustny przetarg nieograniczony OGŁOSZENIE Szczegóły
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Gutowo I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Gutowo Szczegóły
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Zławieś Mała Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej: Szczegóły
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Gutowie i Siemoniu II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Gutowie i Siemoniu Szczegóły
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Gutowie i Siemoniu I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Gutowie i Siemoniu Szczegóły
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze 178/92 II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze 178/92 Szczegóły
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze 178/92 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze 178/92 Szczegóły
Zapytanie ofertowe USTALENIE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA dla postępowania Zapytanie ofertowe Opracowanie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Zławieś Wielka na lata 2017-2025″ Szczegóły
Ogłoszenie w sprawie postępowania prowadzone w trybie art.138 o Prawa zamówień publicznych na usługi społeczne: Przygotowanie pełnego obiadu (składającego się z 2 dań) oraz jego dostarczanie do wymienionych 7 obiektów szkolnych na każdy dzień trwania nauki w szkole na terenie gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Zapytanie ofertowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na realizację zadania dotyczącego dożywiania dzieci i innych osób w szkołach na terenie Gminy Zławieś Wielka w okresie od stycznia 2017r. do 22 grudnia 2017 r. Szczegóły
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w m. Zławieś Mała przy ul. Daglezjowej, stanowiąca działkę 178/92, zapisana w księdze wieczystej TO1T/00033530/4 o pow. 0,0686 ha II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w m. Zławieś Mała przy ul. Daglezjowej, stanowiąca działkę 178/92, zapisana w księdze wieczystej TO1T/00033530/4 o pow. 0,0686 ha Szczegóły
« 1 2 »