Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ Referat Finansowy Szczegóły
ZAŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI GOSPOARSTWA Referat Finansowy Szczegóły
ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEAGANIU W PODATKU Referat Finansowy Szczegóły
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – osoby prawne Referat Finansowy Szczegóły
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – osoby fizyczne Referat Finansowy Szczegóły
PODATEK LEŚNY – osoby prawne Referat Finansowy Szczegóły
PODATEK LEŚNY – osoby fizyczne Referat Finansowy Szczegóły
WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNEGO ORAZ INFORMACJA O REWITALIZACJI Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Szczegóły
ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW / KRZEWÓW Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Szczegóły
NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO POSESJI Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Szczegóły
USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Szczegóły
USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Szczegóły
PRZENIESIENIE DECYZJI W SPRAWIE WARUNKÓW ZABUDOWY NA RZECZ INNEGO PODMIOTU Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Szczegóły
Zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz informacja o rewitalizacji Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Szczegóły
Odbiór wjazdu z drogi gminnej Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Szczegóły
« 1 2 »