Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
11.06.2021 28.06.2021 stanowisko ds. księgowości budżetowej. Szczegóły
09.12.2019 31.12.2019 ds. ochrony środowiska Szczegóły
07.12.2018 20.12.2018 ds. gospodarki gruntami. Szczegóły
10.10.2018 19.10.2018 Ds. działalności gospodarczej i obrony cywilnej Szczegóły
09.10.2018 19.10.2018 ds. księgowości budżetowej Szczegóły
06.10.2017 18.10.2017 ds. księgowości budżetowej Szczegóły
11.09.2017 21.09.2017 ds. obsługi sekretariatu Szczegóły
31.07.2017 10.08.2017 ds. świadczeń wychowawczych i rodzinnych Szczegóły
18.04.2017 26.04.2017 Główny Księgowy Szczegóły
03.04.2017 12.04.2017 Główny Księgowy Szczegóły
01.02.2017 24.02.2017 Główny Księgowy Szczegóły
17.11.2016 28.11.2016 ds. poboru podatków Szczegóły
14.11.2016 25.11.2016 ds. księgowości budżetowej Szczegóły
14.11.2016 25.11.2016 ds. poboru podatków Szczegóły
14.11.2016 25.11.2016 Zastępca kierownika budowy Szczegóły
« 1 2 »