Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XI/90/2019 23.10.2019 Obowiązujący Uchwała nr XI/90/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 października 2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XI/89/2019 23.10.2019 Obowiązujący Uchwała nr XI/89/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 października 2019 w sprawie nadania nawy ulic w Rozgartach i Zaroślu Cienkim Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XI/86/2019 23.10.2019 Obowiązujący Uchwała nr XI/88/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 października 2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w centralnej części miejscowości Rzęczkowo, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XI/87/2019 23.10.2019 Obowiązujący Uchwała nr XI/87/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 października 2019 w sprawie określenia terminu utraty mocy obowiązującej zarządzenia Wójta Gminy Zławieś Wielka w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XI/86/2019 23.10.2019 Obowiązujący Uchwała nr XI/86/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 października 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 r. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka X/84/2019 28.08.2019 Obowiązujący Uchwała nr X/85/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 sierpnia 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka X/83/2019 28.08.2019 Obowiązujący Uchwała nr X/83/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 sierpnia 2019 w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka X/82/2019 28.08.2019 Obowiązujący Uchwała nr X/82/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 sierpnia 2019 w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka X/81/2019 28.08.2019 Obowiązujący Uchwała nr X/81/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 sierpnia 2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 14/17-18 i 14/31 położonych w miejscowości Czarne Błoto oraz dla działek położonych w rejonie ulicy Henryka Sienkiewicza w miejscowości Toporzysko. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka X/80/2019 28.08.2019 Obowiązujący Uchwała nr X/80/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 sierpnia 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 rok. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka X/79/2019 28.08.2019 Obowiązujący Uchwała nr X/79/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 sierpnia 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2032 Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka IX/78/2019 21.08.2019 Obowiązujący Uchwała nr IX/78/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 sierpnia 2019 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka IX/77/2019 21.08.2019 Obowiązujący Uchwała nr IX/77/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 sierpnia 2019 w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadania pn. „Rajd rowerowy wraz z imprezą plenerową na obszarze Zakola Dolnej Wisły”. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka VIII/76/2019 18.07.2019 Obowiązujący Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 lipca 2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zławieś Wielka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka VIII/75/2019 18.07.2019 Obowiązujący Uchwała nr VIII/75/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 lipca 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 rok. Szczegóły
« 1 2 3 43 44 »