Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 6/2021 02.02.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka na 2021 rok Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XXIX/2019/2021 17.03.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXIX/2019/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XXIX/2018/2021 17.03.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXIX/2018/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą Zławieś Wielka, a pozostałymi gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XXIX/2017/2021 17.03.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXIX/2017/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zławieś Wielka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XXIX/2016/2021 17.03.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXIX/2016/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XXIX/2015/2021 17.03.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXIX/2015/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trenu położonego wzdłuż DK 80, od miejscowości Pędzewo do miejscowości Czarne Błoto Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XXIX/214/2021 17.03.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXIX/2014/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 130/6 i 130/8 położonych w miejscowości Górsk – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XXIX/213/2021 17.03.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXIX/2013/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zławieś Wielka na 2021 r. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XXIX/212/2021 17.03.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXIX/2012/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 rok Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XXVIII/211/2021 25.02.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXVIII/2011/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka w programie „Stop dla smogu 2021” Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XXVIII/210/2021 25.02.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXVIII/2010/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 rok. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XXVIII/209/2021 25.02.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXVIII/209/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2035 Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 5/2021 29.01.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 5/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 4/2021 27.01.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 3/2021 13.01.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki 170/5, 170/6, 170/7 położonych w miejscowości Gutowo, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
« 1 2 3 58 59 »