Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 5/2019 20.05.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami Szczegóły
Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 4/2019 09.05.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach (formach) głosowania adekwatnie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności Szczegóły
Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 3/2019 09.05.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 3/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych. Szczegóły
Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 2/2019 28.03.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2003 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 listopada 2003 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (polityki finansowej) Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 20/2019 01.04.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyboru sołtysa Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 19/2019 29.03.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 rok Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 18/2019 29.03.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 17/2019 28.03.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2018 rok, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia jednostki Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 16/2019 27.03.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyboru sołtysa Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 15/2019 27.03.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 14/2019 27.03.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 13/2019 27.03.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 12/2019 19.03.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 40/24 położonej w miejscowości Rozgarty do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 11/2019 12.03.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w 2019 r. Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 10/2019 08.03.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 rok Szczegóły
« 1 2 3 35 36 »