Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka III/21/2019 30.01.2019 Obowiązujący Uchwała nr III/21/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2032 Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka III/20/2019 30.01.2019 Obowiązujący Uchwała nr III/20/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy Zławieś Wielka na 2019 rok Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 5/2019 26.02.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w Gminie Zławieś Wielka Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 4/2019 12.02.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 3/2019 06.02.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 3/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 2/2019 23.01.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w 2019 r. Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 1/2019 07.01.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w Czarnowie i Siemoniu Szczegóły
Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 1/2019 03.01.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych i wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu i załatwiania rozstrzygania spraw. Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 63/2018 31.12.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 63/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2018 rok. Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 62/2018 10.12.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 62/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2018 rok. Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 61/2018 05.12.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 61/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Złejwsi Małej Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 60/2018 03.12.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 60/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 59/2018 30.11.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 59/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2018 rok. Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 58/2018 16.11.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 58/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży i zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia przetargu na nieruchomość stanowiącą własność mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka oznaczoną nr działki 78/1 położoną w Czarnowie Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 57/2018 15.11.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 57/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 rok. Szczegóły
« 1 2 3 34 35 »