Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XVIII/139/2020 30.04.2020 Obowiązujący Uchwała nr XVIII/139/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rzęczkowie poprzez utworzenie Szkoły Filiarnej w Siemoniu Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XVIII/138/2020 30.04.2020 Obowiązujący Uchwała nr XVIII/138/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Siemoniu Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XVIII/137/2020 30.04.2020 Obowiązujący Uchwała nr XVIII/137/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XVIII/136/2020 30.04.2020 Obowiązujący Uchwała nr XVIII/136/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zławieś Wielka na 2020 r. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XVIII/135/2020 30.04.2020 Obowiązujący Uchwała nr XVIII/135/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XVIII/134/2020 30.04.2020 Obowiązujący Uchwała nr XVIII/134/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XVIII/133/2020 30.04.2020 Obowiązujący Uchwała nr XVIII/133/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XVIII/132/2020 30.04.2020 Obowiązujący Uchwała nr XVIII/132/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2035 Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XVIII/131/2020 30.04.2020 Obowiązujący Uchwała nr XVIII/131/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XVII/130/2020 08.04.2020 Obowiązujący Uchwała nr XVII/130/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XVI/129/2020 19.02.2020 Obowiązujący Uchwała nr XVI/129/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XVI/128/2020 19.02.2020 Obowiązujący Uchwała nr XVI/128/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XVI/127/2020 19.02.2020 Obowiązujący Uchwała nr XVI/127/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Szczegóły
Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 1/2020 02.01.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzanie naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 13/2020 26.02.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 13/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku nr 10 przy ul. Wiejskiej na działce o nr ewid. 62/10 w miejscowości Górsk wraz z udziałem w gruncie w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców Szczegóły
« 1 2 3 48 49 »