STAWKI PODATKU NA ROK 2020

PODATEK ROLNY

Podatek rolny dla gospodarstw rolnych stawka 140,90 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego stawka 281,80 zł za 1 ha fizyczny.

Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.

PODATEK LEŚNY

Stawka podatku leśnego 42,7328 zł. za 1 ha fizyczny.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Uchwała nr XII/99/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian