STAWKI PODATKU NA ROK 2019

 PODATEK ROLNY

Podatek rolny dla gospodarstw rolnych stawka 135,90 zł. za 1 ha przeliczeniowy Dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego stawka 271,80 zł. za 1 ha fizyczny.

PODATEK LEŚNY

Stawka podatku leśnego 42,2356 zł. za 1 ha fizyczny.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Stawki w podatku od nieruchomości nie uległy zmianie w stosunku do roku 2018. Obowiązuje Uchwała Nr XXVI/159/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Stawki w podatku od środków transportowych nie uległy zmianie w stosunku do roku 2018. Obowiązuje Uchwała nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. Natomiast uległy zmianie deklaracje na podatek od środków transportowych, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy – kliknij tutaj

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian