Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Zarządzenie nr 11/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla ochotniczych straży pożarnych na 2021 r. 20
Uchwała nr XX/156/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zławieś Wielka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych 19
Uchwała nr XXI/166/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zławieś Wielka położonej w Górsku przy ul. Nadwiślańskiej 19
Uchwała nr XXI/167/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok. 19
Zarządzenie nr 46/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 19
Uchwała nr XXIII/181/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego 19
Zarządzenie nr 10/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 października 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 19
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.5.2021 o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża „Pędzewo IX” na działce ewid. nr 156/4 obręb Pędzewo 19
Z A W I A D O M I E N I E BD.6730.124.2021o zakończeniu prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garażowego na działce o nr ewid. 14/27, położonej w obrębie Skłudzewo, 19
Zarządzenie nr 27/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w gminie Zławieś Wielka 19
« 1 2 278 279 280 281 282 286 287 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>