Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Zawiadomienie o zakończeniu prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z pompownią w ramach zadania inwestycyjnego zasilanie w wodę oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych z tereny gminy Zławieś Wielka 43
Zarządzenie nr 55/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Złejwsi Małej i udzielenia pełnomocnictwa 43
Obwieszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w miejscowości Stary Toruń 43
Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej i udzielenia pełnomocnictwa 43
Obwieszenie o terminie opisu i szacowania wartości nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Czarne Błoto, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna 166/8 43
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Zławieś Wielka Bogdana Pawłowskiego 43
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. 43
Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 40/24 położonej w miejscowości Rozgarty do gminnego zasobu nieruchomości 43
Informacja o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego 43
Księga Rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej 43
« 1 2 176 177 178 179 180 216 217 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>