Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zławieś Wielka 32
Uchwała nr XXXI/207/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych 32
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 485 położonej w miejscowości Zławieś Mała – gmina Zławieś Wielka. 32
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Sarniej w Rozgartach – gmina Zławieś Wielka. 32
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego 32
Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 40/24 położonej w miejscowości Rozgarty do gminnego zasobu nieruchomości 32
Rada Gminy 31
Zarządzenie nr 3/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 lutego 2016 w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonych w Rozgartach 31
Zarządzenie nr 10/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 lutego 2016 w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Łążynie 31
Uchwała nr XXIII/145/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych nauczycielom pełniącym stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach, a także odpowiednio w ich zespołach prowadzonych przez Gminę Zławieś Wielka 31
« 1 2 165 166 167 168 169 179 180 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>