Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 października 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia wszystkich przypadających udziałów w nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działko 167, KW nr T01T/00002298/9, położonej w miejscowości Zławieś Wielka stanowiącego drogę. 33
Zarządzenie Nr 43/2019 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku 33
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. 33
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 14/17-18 i 14/31 położonych w miejscowości Czarne Błoto oraz dla działek położonych w rejonie ulicy Henryka Sienkiewicza w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka. 33
Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Złejwsi Wielkiej 33
Sesja Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23.10.2019 r. 33
Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016 w sprawie utworzenia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych w Gminie Zławieś Wielka 32
Uchwała nr XXI/129/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów usług dodatkowych świadczonych przez Gminę Zławieś Wielka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 32
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wod- kan na działkach nr 253/6, 191 w miejscowości Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka. 32
Zarządzenie nr 50/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 7 października 2016 r. w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonych w Toporzysku 32
« 1 2 164 165 166 167 168 179 180 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>