Sprzedaż mienia ruchomego Gminnej Spółki Wodnej

Gminna Spółka Wodna w Złejwsi Wielkiej działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U.2019 r. poz. 2004) informuje, iż posiada przeznaczone do sprzedaży składniki majątku ruchomego:

 1. Przedmiot Sprzedaży
 1. Kosiarka rotacyjna MEDUZA
 2. Ciągnik Ursus C – 360 nr rej. CTR 33SJ 1985r. poj. 3120cm3
 3. Ciągnik Ursus C – 360 nr rej. CTR C496 1984r. poj. 3120cm3
 4. Przyczepa 4,5 tony CTR V427 SANOK 1978r. D – 47B
 5. Przyczepa 3,5 tony CTR73VW AUTOSAN 1968r. D-45
 6. Koparko – ładowarka K 162 Ostrówek 1986r.
 7. Rozsiewacz – piaskarka RCW – 3
 8. Koparko – ładowarka Ford 655
  • Nr przetargu 1/2020

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian