Sprawozdanie O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za 2015

Kwartał I

Rb-27s I kwartał 2015

Rb-28s I kwartał 2015

Rb-N I kwartał 2015

Rb-NDS I kwartał 2015

RBZ I kwartał 2015

Kwartał II

Rb-27s II kwartał 2015

Rb-28s II kwartał 2015

Rb-N II kwartał 2015

Rb-NDS II kwartał 2015

RBZ II kwartał 2015

Kwartał III

Rb-27s III kwartał 2015

Rb-28s III kwartał 2015

Rb-N III kwartał 2015

Rb-NDS III kwartał 2015

RBZ III kwartał 2015

Kwartał IV

Rb-27s IV kwartał 2015

Rb-28s IV kwartał 2015

Rb-N IV kwartał 2015

Rb-NDS IV kwartał 2015

RBZ IV kwartał 2015

 

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian