Sołtysi i Rady Sołeckie Gminy Zławieś Wielka kadencji 2014 – 2018

Lp. Sołectwo Imię i nazwisko sołtysa Adres Numer Telefonu Rady Sołeckie
1. Cegielnik Małgorzata Barlik Cegielnik 32
87-134 Zławieś Wielka
kom. 533 308 491 1. Sawicki Jerzy
2. Urbańska Helena
3. Wyka Roman
2. Cichoradz Marian Lewandowski Cichoradz 4
87-133 Rzęczkowo
kom. 533 308 481 1. Voss Krzysztof
2. Waliszewska Renata
3.Pawłowski Bogdan
3. Czarne Błoto Józef Rassak Czarne Błoto Leśna 6
87-134 Zławieś Wielka
kom. 533 308 492 1. Elżbieta Zalewska
2. Zamorski Zdzisław
3. Maria Laskowicz
4. Krzemkowski Maciej
4. Czarnowo Sławomir Składanek Czarnowo 25
87-134 Zławieś Wielka
kom. 533 308 482 1. Woźniak Iwona
2. Ładniak Krzysztof
3. Owieśny Piotr
4. Suchowiecki Roman
5. Górsk Helena Przekwas Górsk Szkolna 3
87-134 Zławieś Wielka
kom. 533 308 493 1. Krystek Bartłomiej
2. Karczewski Ryszard
3. Dudzic Bernadeta
4. Dwojak Zbigniew
5. Wołowski Zdzisław
6. Gutowo Henryk Borek Gutowo 11
87-134 Zławieś Wielka
kom. 533  308  494 1. Szymański Lucjan
2. Dusza Krzysztof
3. Jurak Jan
7. Łążyn Maria Gulczyńska Łążyn 15 A
87-133 Rzęczkowo
kom.533 308 483 1. Zakrzewska Edyta
2. Pawlikowski Piotr
3. Pawłowski Krzysztof
4. Sosnowski Andrzej
5. Michalski Andrzej
8. Pędzewo Jan Walter Pędzewo 12
87-134 Zławieś Wielka
kom. 533 308 484 1. Macak Przybyszewska Monika
2. Fifielski Janusz
3. Stachowska Małgorzat
9. Przysiek Tomasz Pomastowski Przysiek Różana 3
87-134 Zławieś Wielka
kom. 533 308 495 1. Pobutkiewicz Radosław
2. Jaworski Jarosław
3. Pomastowska Joanna
4. Trzciński Tomasz
10. Rozgarty Czesława Walkowiak Rozgarty
Długa 8
87-134 Zławieś Wielka
kom. 533 308 485 1. Siwka Sławomir
2. Paliwoda Marek
3. Lizak Henryk
4. Woś Stanisława
11. Rzęczkowo Teresa Balicka Rzęczkowo 7
87-133 Rzęczkowo
kom. 533 308 496 1. Nowacka Magdalena
2. Michalski Tomasz
3. PIątkowska Dorota
4. Pokorowski Sławomir
5. Raniszewski Waldemar
12. Siemoń Beata Klarkowska Siemoń
87-133 Rzęczkowo
kom. 533 308 486 1. Dynasiński Szczepan
2. Klarkowska Beata
3. Łyko Łukasz
4. Mądrzejewski Zbigniew
13. Skłudzewo Kazimierz Kukowski Skłudzewo 9
87-133 Rzęczkowo
kom.533 308 497 1. Konieczka Jacek
2. Zawada Krzysztof
3. Pokrywczyński Jarosław
14. Stary Toruń Albin Angowski Stary Toruń
Szeroka 6
87-134 Zławieś Wielka
(56) 678-03-74 1. Krak Andrzej
2. Kwiatek Paweł
3. Popławski Marcin
4. Delegacz Joanna
5. Łotysz Robert
15. Toporzysko Iwona Owieśna Toporzysko 23a
87-134 Zławieś Wielka
kom. 533 308 498 1. Hoffman Mirosław
2. Mirus Barbara
3. Winogrodzki Artur
4. Paszkiewicz Krystyna
16. Zarośle Cienkie Zbigniew Szymański Zarośle Cienkie 23
87-134 Zławieś Wielka
kom. 533 308 499 1. Anszperger Andrzej
2. Czajkowski Jacek
3. Szymański Ryszard
17. Zławieś Mała Rafał Żelazek Topolowa 6/1
87-134 Zławieś Wielka
kom. 533 308 488 1. Marek Eugeniusz
2. Dalecki Sławomir
3. Jasiński Bogdan
4. Ziółkowski Marian
18. Zławieś Wielka Warzocha Wioleta Wiślana 6
87-134 Zławieś Wielka
kom. 533 308 489 1. Wituch Jolanta
2. Kaźmierska Genowefa
3. Lofek Anna
4. Armińska Alina

Informacje

Rejestr zmian