Skład osobowy Rady Gminy Zławieś Wielka w kadencji 2018 -2023

  • Przewodniczący Rady Gminy 

    Piotr Pawlikowski –  przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz: 14:00-16:00, Urząd Gminy sala nr 33 ; telefon: (56) 674-13-29

    Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy

    Małgorzata Wiśniewska

    Janusz Fifielski

Członkowie Rady Gminy

Dominik Goliszek

Joanna Grabowska

Aleksander Hamerla

Ewa Jeżewska

Iwona Owieśna

Helena Przekwas

Waldemar Raniszewski

Sławomir Składanek

Teresa Sztuczka

Czesława Walkowiak

Wioleta Warzocha

Rafał Żelazek

Informacje

Rejestr zmian