Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Kierownik Referatu 
Marzena Kuzera - 56 674 13 46
Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych 
Małgorzata Dusza - 56 674 13 45
Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych 
Karolina Kowalska - 56 674 13 45
Pomoc administracyjna
Magdalena Wachowska - 56 674 13 46

Informacje

Rejestr zmian