Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Kierownik Referatu 
Joanna Sucharska - 56 674 13 33
Stanowisko ds. gospodarki gruntami 
Krzysztof Bruzdowski - 56 674 13 47
Stanowisko ds. gospodarki gruntami 
Władysława Piotrowska - 56 674 13 14
Stanowisko ds. rolnictwa 
Ewelina Kowalska - 56 674 13 34
Stanowisko ds. budownictwa 
Joanna Adamska - 56 674 13 40
Stanowisko ds. zaopatrzenia energetycznego 
Grzegorz Chojnacki - 56 674 13 41
Stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie 
Mariola Musiał - 56 674 13 13
Pomoc administracyjna 
Gabriela Krajewska - 56 674 13 13
Konserwator dróg gminnych  
Andrzej Sztuwe -509 735 956

Informacje

Rejestr zmian