Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Sekretarz Gminy 
Grażyna Krystosiak - 56 674 13 22
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu 
Kamila Andrzejewska - 56 674 674  13 11
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i jej organów 
Sylwia Sypek - 56 674 13 17
Stanowisko ds. działalności gospodarczej 
Paulina Nowacka - 56 674 13 12
Stanowisko ds. obywatelskich, wojska i p.poż 
Anna Sala - 56 674 13 16

Informacje

Rejestr zmian