Referat Akt Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności

Kierownik USC 
Katarzyna Cimoch 56 674 13 51 
Stanowisko ds. ewidencji ludności i spraw socjalnych 
Karolina Majewska  56 674 13 51

Informacje

Rejestr zmian