Przygotowanie pełnego obiadu (składającego się z 2 dań ) oraz jego dostarczanie do wymienionych 7 obiektów szkolnych na każdy dzień trwania nauki w szkole na terenie gminy Zławieś Wielka

Przedmiotem zamówienia  jest usługa – przygotowywanie i dostarczenie przez Wykonawcę ciepłych dwudaniowych posiłków  do szkół dla osób uprawnionych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w ilości około 116 posiłków dziennie – dożywianie  w okresie od  2 września 2019 r. do 25 czerwca 2020r. w tym:

– Szkoła Podstawowa w Złejwsi Wielkiej –ok. 40 porcji
– Oddział w/w szkoły mieszczący się w Czarnowie – ok. 3 porcji;
– Szkoła Podstawowa w Górsku – ok. 32 porcji;
– Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie – ok. 9 porcji;
– Szkoła Podstawowa w Łążynie – ok. 15 porcji;
– Szkoła Podstawowa w Siemoniu – ok. 7 porcji;
– Szkoła Podstawowa w Przysieku – ok. 3 porcji;
– inni mieszkańcy gminy – ok. 7 porcji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian