PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH- osoby fizyczne i prawne

Osoby fizyczne oraz prawne które nabyły środki transportowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony zobowiązane są w terminie 14 dni zgłosić ten fakt do tutejszego organu podatkowego składając:

– Deklarację na podatek od środków transportowych DT-1

– Załącznik do deklaracji DT-1/A

Deklrację w sprawie podatku od środków transportowych można również złożyć poprzez formularz e-Puap, który dostępny jest tutaj.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian