PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI- osoby prawne

Osoby prawne które nabyły nieruchomość zobowiązane są w terminie 14 dni zgłosić ten fakt do tutejszego organu podatkowego składając:

– Deklarację w sprawie podatku od nieruchomości DN -1

– Dane o nieruchomościach ZN-1/A

– Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B

Informację w sprawie podatku od nieruchomości można również złożyć poprzez formularz e-Puap, który dostępny jest tutaj

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian