PODATEK LEŚNY- osoby prawne

Osoby prawne które nabyły grunty leśne (las) zobowiązane są w terminie 14 dni zgłosić ten fakt do tutejszego organu podatkowego składając:

– Deklarację w sprawie podatku leśnego DL-1

– Dane o nieruchomościach leśnych  ZL-1/A

– Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B

Informację w sprawie podatku leśnego można również złożyć poprzez formularz e-Puap, który dostępny jest tutaj.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian