Plan zamówień publicznych na 2018 r.

Lp Przedmiot zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia (netto) Przewidywany tryb postępowania Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1 Usługa – świadczenie usług transportowych 200 000,00 PN styczeń
2 Dostawa gruzu budowlanego mielonego 160 000,00 PN styczeń
3 Dostawa tłucznia wapiennego 230 000,00 PN styczeń
4 Bitumowanie dróg gminnych 400 000,00 PN marzec
5 Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka 1 200 000,00 PN luty
6 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łążyn i Czarne Błoto 4 100 000,00 PN luty
7 Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Zławieś Wielka 150 000,00 WR marzec
8 Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Zławieś Wielka 223 000,00 WR marzec
9 Budowa, rozbudowa oraz modernizacja dróg gminnych w ramach LSR – asfaltowanie 700 000,00 PN luty
10 Budowa drogi gminnej w Górsku ul. Nadwiślańska (łącznie z bitumowaniem) 130 000,00 PN marzec
11 Rozbudowa dróg gminnych polegająca na budowie ścieżki rowerowej 130 000,00 PN kwiecień
12 Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Złejwsi Wielkiej 340 000,00 PN luty/marzec
13 Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej 450 000,00 PN luty/marzec
14 Budowa budynku rehabilitacji przy przy ośrodka zdrowia w Górsku 470 000,00 PN marzec
15 Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zławieś Wielka 500 000,00 PN kwieceń
16 Udzielenie kredytu Gminie Zławieś Wielka 7 330 910,00 PN czerwiec/sierpień
17 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  z terenu Gminy Zławieś Wielka 1 800 000,00 WR październik/listopad
18 Dowożenie uczniów do szkół 550 257,00 WR lipiec

Informacje

Rejestr zmian