Petycja z dnia 27.09.2018

  1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Pan Bartłomiej Krystek
  2. Przedmiot petycji: Ujęcie w projekcie budżetu na 2019 r. środków na publiczny transport zbiorowy w Górsku i Starym Toruniu
  3. Data złożenia petycji: 27.09.2018 r.
  4. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 11.11.2018 r.
  5. Zasięgane opinie: brak

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian