Petycja z dnia 19.09.2018 r.

1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Szulc-Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

2. Przedmiot petycji:V edycja programu „Wzorowa łazienka”

3. Data złożenia petycji: 19.09.2018 r.
4. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 05.12.2018 r.
5. Zasięgane opinie: brak

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian