Petycja z dnia 19.07.2017 r.

1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Szulc-Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Współwnioskodawca:

Wiarygodna Firma sp. z o.o.
Strzelecki 25, 50-224 Wrocław,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,

2. Przedmiot petycji:

Wniosek o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) – zakładki “Wiarygodna Firma” – z linkiem do mechanizmu wskazującego zweryfikowane lokalny firmy.

3. Data złożenia petycji: 19.07.2017 r.
4. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 25.07.2017 r.
5. Zasięgane opinie: brak

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian