Petycja z dnia 18 marca 2016 r.

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): Szulc-Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

2. Przedmiot petycji:

2a.  Zaplanowanie procesu wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta.

2b. Przekazanie Programu Bezpiecznej Oceny Stanu Infrastruktury Informatycznej do wszystkich nadzorowanych i prowadzonych przez Miasto/Gminę szkół podstawowych i gimnazjów.

3. Data złożenia petycji: 18.03.2016 r.

4. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 29.03.2016 r.

5. Zasięgane opinie: brak

Petycja z dnia 18.03.2016 r.

Odpowiedź na petycję z dnia 18.03.2016 r.

Informacje

Rejestr zmian