Petycja z dnia 18.09.2019 r.

  1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Szulc – Efekt sp z o.o.
  2. Przedmiot petycji I: wniosek o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie zdarzeń jakie miały miejsce na terenie miejscowo właściwym dla Gminy w 2018 r.  liczba zgonów zarejestrowanych na ternie miejscowo właściwym dla gminy w 2018 r. _ spowodowanych poprzez jazdę pod wpływem alkoholu bub narkotyków, – liczba utonięć zarejestrowanych ns ternie miejscowo właściwym dla gminy w 2018 r. w stosunku do których stwierdzono, że Denat byt pod wpływem alkoholu lub narkotyków, – szacunkowa liczba rodzin na terenie miejscowo właściwym dla gminy w 2018 r.  w stosunku do których pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej – stosują określenie rodziny patologicznej (niniejszy szacowanie może być dokonane w oparciu o całkowicie subiektywne kryteria) – liczba zgonów zarejestrowanych na ternie miejscowo właściwym dla gminy w 2018 r spowodowanych przedawkowaniem alkoholu lub środków odurzających
    Przedmiot petycji II: przekazanie danych wynikających z odpowiedzi na powyższe pytania wszystkim Dyrektorom Szkół Podstawowych.
    Przedmiot petycji III: Wniosek, aby Gmina opracowała program (harmonogram) wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym.
  3. Data złożenia petycji: 18.09.2019 r.
  4. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 27.11.2019 r.
  5. Zasięgane opinie: brak

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian