Petycja z dnia 14.03.2018 r.

  1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Pan Marek Kachnic
  2. Przedmiot petycji: Zwiększenie częstotliwości odjazdów autobusu linii nr 36 z Rozgart
  3. Data złożenia petycji: 14.03.2018 r.
  4. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 28.04.2018 r.
  5. Zasięgane opinie: 1

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian