Petycja z dnia 12.08.2019 r.

  1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Mieszkańcy i Właściciele
  2. Przedmiot petycji: zaprzestania prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania warunków zabudowy dla fotowoltaika – ferma energetyczna na 5 ha na działkach nr 12/1 i 12/2 w Cegielniku
  3. Data złożenia petycji: 12.08.2019 r.
  4. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 10.11.2019 r.
  5. Zasięgane opinie: 0

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian