Petycja z dnia 06.03.2019 r.

1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Szulc-Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

2. Przedmiot petycji: Przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły – do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” – edycja 2019

3. Data złożenia petycji: 06.03.2019 r.
4. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 12.03.2019 r.
5. Zasięgane opinie: brak

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian