Petycja z dnia 04.09.2019

  1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Mieszkańcy i Właściciele
  2. Przedmiot petycji: zaprzestania prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizowanej na działkach nr 12/1 i 12/2 w Cegielniku
  3. Data złożenia uzupełnienia  petycji: 04.09.2019 r.
  4. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 04.12.2019 r.
  5. Zasięgane opinie: 0

petycja z dn. 04.09.2019

Odpowiedź na petycję

Informacje

Rejestr zmian