Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.04.2020 Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 22.04.2020 Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej Szczegóły
Akty prawne 22.04.2020 Zarządzenie nr 76/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 22.04.2020 Zarządzenie nr 75/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania Klubowi „Uczniowski Klub Sportowy Trójka Górsk” dotacji celowej na wsparcie finansowe rozwoju i upowszechniania sportu na terenie Gminy Zławieś Wielka w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 22.04.2020 Zarządzenie nr 74/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 22.04.2020 Zarządzenie nr 73/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku nr 4 na działce o nr ew. 449/11 w miejscowości Rzęczkowo wraz z udziałem w gruncie w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców Szczegóły
Akty prawne 22.04.2020 Zarządzenie nr 72/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji w sprawie zaopiniowania wniosku klubu sportowego o udzielenie dotacji celowej Szczegóły
Akty prawne 22.04.2020 Zarządzenie nr 71/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 22.04.2020 Zarządzenie nr 70/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 listopada 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 rok. Szczegóły
Akty prawne 22.04.2020 Zarządzenie nr 69/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2035 Szczegóły
Akty prawne 22.04.2020 Zarządzenie nr 68/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 22.04.2020 Uchwała nr XVI/126/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 22.04.2020 Uchwała nr XVI/125/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Szczegóły
Akty prawne 22.04.2020 Uchwała nr XV/124/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Siemoniu wraz z utworzeniem w Siemoniu filii Szkoły Podstawowej w Rzęczkowie Szczegóły
Akty prawne 22.04.2020 Uchwała nr XIV/123/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 141 142 »