Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 10.06.2020 „Asfaltowanie Dróg Gminnych” Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.10.2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 09.06.2020 Protokół z XLVII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.06.2020 Protokół XLVI sesji Rady Gminy Zławieś Wielka w dniu 29 sierpnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.06.2020 Protokół XLV sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 sierpnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.06.2020 Protokół XLIV sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 sierpnia 2018 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.06.2020 „Remont Drogi gminnej nr 100193C” Szczegóły
Artykuł 09.06.2020 Protokół z XIII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 grudnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 09.06.2020 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 09.06.2020 Zgłoszenia kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 145 146 »