Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.11.2019 Wyniki Konsultacji Społecznych w sprawie Projektu uchwałę w sprawie Programu Współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020 Szczegóły
Akty prawne 25.11.2019 Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania zaliczek w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 25.11.2019 Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami Szczegóły
Akty prawne 25.11.2019 Zarządzenie nr 6/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2003 Wójta Gminy w Złejwsi Wielkiej z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (polityki finansowej) Szczegóły
Artykuł 22.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.29.2019 z dnia 22.11.2019 r. Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 Zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Górsk Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 rok. Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.11.2019 „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zławieś Wielka” Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 Ogłoszenie O XII Sesji Rady Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.28.2019 z dnia 19.11.2019 r. Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.27.2019 z dnia 19.11.2019 r. Szczegóły
Przetargi 19.11.2019 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Górsku Złejwsi Małej Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 listopada 2019r. Szczegóły
Artykuł 13.11.2019 Informacja o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego Szczegóły
« 1 2 3 4 5 119 120 »