Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.12.2019 Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 Zarządzenie nr 31/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Górsku Szczegóły
Akty prawne 02.12.2019 Zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łążynie Szczegóły
Akty prawne 02.12.2019 Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Zławieś Wielka w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.26.2019 z dnia 25.11.2019 r. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2019 Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 28.11.2019 Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia stanu pogotowia powodziowego Szczegóły
Akty prawne 28.11.2019 Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Górsku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2019 Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łążynie Szczegóły
Akty prawne 28.11.2019 Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 40/23 położonej w miejscowości Rozgarty do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 28.11.2019 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców w budynku nr 10 w miejscowości Górsk Szczegóły
Artykuł 27.11.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.17.2019 Szczegóły
Artykuł 27.11.2019 Obwieszczenie o trzeciej licytacji nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Czarne Błoto Szczegóły
Akty prawne 25.11.2019 Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy Szczegóły
Akty prawne 25.11.2019 Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu Szczegóły
« 1 2 3 4 119 120 »