Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.09.2020 Zawiadomienie BD.6730.121.2020 Szczegóły
Artykuł 07.09.2020 OBWIESZCZENIE nr RL.6220.11.2020 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała na działkach o nr ewid. 205/1, 208/1 w miejscowości Zławieś Mała Szczegóły
Artykuł 07.09.2020 Obwieszczenie Starosty Toruńskiego GGN.683.8.2020.AM z dnia 24.08.2020 r. Szczegóły
Artykuł 03.09.2020 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.246.2019.EW.17z dnia 27 sierpnia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 27.08.2020 Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości położonej w miejscowości Rozgarty, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 27.08.2020 Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości położonej w miejscowości Pędzewo, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 27.08.2020 Zarządzenie nr 45/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej w Siemoniu Szczegóły
Akty prawne 27.08.2020 Zarządzenie nr 44/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły Szczegóły
Akty prawne 27.08.2020 Zarządzenie nr 43/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendium szkolnego Szczegóły
Akty prawne 27.08.2020 Zarządzenie nr 42/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przysieku Szczegóły
Akty prawne 27.08.2020 Zarządzenie nr 41/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 27.08.2020 Zarządzenie nr 40/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Zławieś Wielka w ramach programu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka” Szczegóły
Artykuł 27.08.2020 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu GD.ZUZ.5.421.491.2019.ACS z dnia 24.08.2020 r. Szczegóły
Przetargi 26.08.2020 OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO Gminnej Spółki Wodnej Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 26.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.19.2020 z dnia 26.08.2020 r. Szczegóły
« 1 2 3 4 155 156 »