Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.11.2021 OBWIESZCZENIE RL.6151.5.2021 informacja o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego Koła Łowieckiego Szarak w roku gospodarczym 2021/2022: Szczegóły
Artykuł 15.11.2021 OBWIESZCZENIE BD.6733.37.2021 O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Szczegóły
Artykuł 15.11.2021 OBWIESZCZENIE BD.6733.36.2021 O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Szczegóły
Artykuł 15.11.2021 Z A W I A D O M I E N I E BD.6730.339.2021 o zakończeniu prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy Szczegóły
Artykuł 15.11.2021 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu GD.ZUZ.5.4210.306.2021.MK z dnia 20 października 2021 r. Szczegóły
Artykuł 10.11.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka RL.6220.18.2020 z dnia 8 listopada 2021 r. Szczegóły
Artykuł 08.11.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.27.2021 z dnia 8 listopada 2021 r. Szczegóły
Akty prawne 04.11.2021 Zarządzenie nr 50/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za I półrocze 2021 roku o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Szczegóły
Akty prawne 03.11.2021 Zarządzenie nr 49/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie ustalenia planu finansowego dla rachunków dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19w sprawie Szczegóły
Akty prawne 03.11.2021 Zarządzenie nr 48/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Gminnego planu dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadkach zdarzeń radiacyjnych na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 03.11.2021 Zarządzenie nr 47/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 9 sierpnia 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 r. Szczegóły
Akty prawne 03.11.2021 Zarządzenie nr 46/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 sierpnia 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 r. Szczegóły
Akty prawne 03.11.2021 Zarządzenie nr 45/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 255/18 położonej w miejscowości Toporzysko do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 03.11.2021 Zarządzenie nr 43/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w gminie Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 03.11.2021 Zarządzenie nr 42/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
« 1 2 3 4 188 189 »