Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.01.2017 Zarządzenie nr 20/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Inspektora ds. gospodarki gruntami Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Zarządzenie nr 17/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Zarządzenie nr 16/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Zarządzenie nr 15/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Zarządzenie nr 3/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.01.2017 „DOSTAWĘ GRUZU BETONOWEGO MIELONEGO NA UTWARDZENIE DRÓG GMINNYCH W ILOŚCI 7.000 TON” Szczegóły
Akty prawne 20.01.2017 Zarządzenie nr 2/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zławieś Wielka w 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 20.01.2017 Zarządzenie nr 1/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 20.01.2017 Zarządzenie nr 60/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia ostatecznej wysokości dotacji przysługującej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 20.01.2017 Zarządzenie nr 59/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie oraz załącznik do zarządzenia w sprawie zasad kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół Szczegóły
Akty prawne 20.01.2017 Zarządzenie nr 58/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 20.01.2017 Zarządzenie nr 57/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 20.01.2017 Zarządzenie nr 56/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Zławieś Wielka, a „Marwit” Spółka z o.o. z siedzibą w Złejwsi Wielkiej położonych w Złejwsi Wielkiej, Pędzeiwe Szczegóły
« 1 2 117 118 119 120 121 145 146 »